تیتر ۲۰

رونمایی از مرد جنجالی استقلال در آسیا

خرید جنجالی استقلال در نقل و انتقالات زمستانی در آسیا نیز برای تیمش به میدان رفت.

کلیدواژه: استقلال