تیتر ۲۰

استقلال و طلسمی که بعد از 50 سال شکست!

استقلال بعد از 50 سال موفق شد الشرطه عراق را در آسیا شکست بدهد.

کلیدواژه: استقلال