تیتر ۲۰

فرشید اسماعیلی، سوپرمن استقلال در آسیا(عکس)

فرشید اسماعیلی بدون تردید مرد اول استقلال مقابل الشرطه عراق بود.

کلیدواژه: استقلال عکس