تیتر ۲۰

«قاب خالی» آماده نمایش در تلویزیون شد

تدوین فیلم تلویزیونی «قاب خالی» به کارگردانی حسین ابراهیمی دستگردی، به تازگی به پایان رسیده است و این روزها مرحله صداگذاری را پشت سر می‌گذارد.

کلیدواژه: