تیتر ۲۰

هزاران کودک پناهنده در اروپا مفقود شده‌اند

نتایج بررسی‌های محققان نشان می‎‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۸ هزار کودک و نوجوان پناهنده بدون همراه که تحت قیومیت دولت‌های اروپایی قرار داشتند، ناپدید شدند.

کلیدواژه: اروپا