تیتر ۲۰

ارزیابی نشست امنیتی رژیم صهیونیستی از مذاکرات وین

پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد که مقامات اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی این ارزیابی را دارند که آمریکا به زودی به توافق هسته‌ای بازخواهد گشت.

کلیدواژه: