تیتر ۲۰

دانشمندان تارهای عنکبوت را به موسیقی تبدیل کردند

دانشمندان برای اولین‌بار تارهای عنکبوت را به موسیقی تبدیل کردند. آن‌ها برنامه‌‌ی تعاملی واقعیت مجازی را طراحی کردند که کاربر به‌کمک آن می‌تواند صدای تارها را بشنود.

کلیدواژه: