تیتر ۲۰

تعداد کاربران فعال ماهانه تیک تاک از ۷۳۲ میلیون نفر عبور کرد

اسلایدهای فاش‌شده از جلسه‌ی تیک تاک با شرکت‌های تبلیغاتی نشان می‌دهد این شبکه‌ی اجتماعی ویدئومحور تا ۶ ماه پیش ۷۳۲ میلیون کاربر فعال ماهانه در سراسر دنیا داشته است. 

کلیدواژه: