تیتر ۲۰

سفیر ایران در مسقط: با نظامی شدن منطقه خلیج فارس مخالفیم

سفیر ایران در عمان گفت: حضور نیروها و تجهیزات نظامی فرامنطقه ای در این منطقه، نه تنها کمکی به ثبات و امنیت در این منطقه نمی کند، بلکه خود عامل ناامنی، بی ثباتی و اختلاف است.

کلیدواژه: خلیج فارس