تیتر ۲۰

آرشیو محرمانه بنیاد روایت فتح چگونه از برنامه جنجالی «آقا مرتضی» سردرآورد؟/ پیگیری قضایی آغاز شد

بنیاد روایت فتح با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد برای ساخت برنامه «آقا مرتضی» که از شبکه سه پخش شد، از آرشیو محرمانه این موسسه فرهنگی استفاده شده است که این ماجرا از طریق حقوقی و قضایی دنبال خواهد کرد.

کلیدواژه: