تیتر ۲۰

کرونا، بالیوود را تعطیل کرد

شدت گرفتن بحران کرونا در هند، صنعت فیلمسازی این کشور را بار دیگر به تعطیلی کشاند.

کلیدواژه: کرونا