تیتر ۲۰

کشتی آزاد قهرمانی آسیا| 2 سال تعویق در شکست سنگین "پونیای" هندی مقابل حسن یزدانی

حریف هندی امروز حسن یزدانی در فینال قهرمانی آسیا همان کشتی‌گیری بود که در فینال جهانی 2019 نورسلطان حاضر به رویارویی با قهرمان ایرانی المپیک نشد.

کلیدواژه: کشتی