تیتر ۲۰

سال هایی کاملا متفاوت با دوران بازیگری؛  / مصاف پرگل اینزاگی‌ها به سود برادر غایب 

یکی از جالب توجه ترین مصاف های هفته فوتبال ایتالیا در ورزشپاه المپیکوی رم رقم خورد و دو تیمی به مصاف هم رفتند که رهبری آنها برعهده برادران اینزاگی بود.

کلیدواژه: