تیتر ۲۰

غیبت سلمانی در پیروزی پورتیموننسی

پورتیموننسی در غیاب هافبک ایرانی خود برابر فامالیسائو به برتری دست یافت.

کلیدواژه: