تیتر ۲۰

سولسشر: هدف ما فتح لیگ اروپا است

اوله گونار سولسشر، سرمربی نروژی منچستریونایتد از اهداف تیمش تا پایان فصل سخن گفت.

کلیدواژه: اروپا