تیتر ۲۰

هزینه رهن و اجاره کوچک متراژهای پایتخت

برای رهن و اجاره آپارتمان تا 60 در مناطق مختلف به بودجه ای بین 20 تا 220 میلیون تومان بابت رهن نیاز است.

کلیدواژه: