تیتر ۲۰

گفتگوهای وین به مقامات عالی نظام گزارش می‌شود

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی توضیحاتی درباره ادامه روند مذاکرات وین ارائه کرد.

کلیدواژه: