تیتر ۲۰

انصاری‌فرد با گل در ترکیب ماند

مهاجم ایرانی آ. ا. ک آتن بین ۱۱ بازیکن اصلی تیمش برابر آستراس تریپولیس حضور دارد.

کلیدواژه: