تیتر ۲۰

اینستکس خیر و برکتی برای ایران نداشت/تفاهم نامه‌ ایران با چین و روسیه بیشتر اقتصادی است

نایب رئیس اول مجلس با اشاره به اینکه ایران به قدری مقتدر هست که دشمنان خود را تنبیه کند، گفت: زمان فشار اقتصادی به ایران تمام شده و ما مطالبه اقدام عملی در مقابل عمل را داریم.

کلیدواژه: روسیه