تیتر ۲۰

عذرخواهی جان کری به دلیل بی‌توجهی ترامپ به بحران آب‌وهوایی

نماینده ویژه آمریکا در امور اقلیمی به دلیل پشت کردن این کشور به بحران آب و هوایی در دوران چهار ساله ریاست‌جمهوری «ترامپ'>دونالد ترامپ» عذرخواهی کرد.

کلیدواژه: