تیتر ۲۰

نیروهای گارد ساحلی یونان پناهجویان را می‌سوزانند

وزیر کشور ترکیه، گارد ساحلی یونان را به بد رفتاری با پناهجویان و سوزاندن آن‌ها متهم کرد.

کلیدواژه: