تیتر ۲۰

3 کشته در تصادف کامیون با ساینا در فارس

کلیدواژه: تصادف