تیتر ۲۰

قیمت جانشین پراید در بازار مجازی

قیمت خودرو برای فروش در فضای مجازی از سوی مالکان بالاتر از عرف بازار درج می شود، این در حالی است که این بازار همچنان راکد است و خریداران انتظار ریزش قیمت ها را دارند.

کلیدواژه: