تیتر ۲۰

قیمت پایه عرضه خودرو در بورس چگونه تعیین می شود؟

خبرگزاری خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نوشت: براساس پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر است در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط شو...

کلیدواژه: بورس