تیتر ۲۰

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

نمایندگان مجلس با ارجاع لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.

کلیدواژه: