تیتر ۲۰

هشدار همتی به روسای بانک ها درباره نرخ سود بانکی

رئیس کل مرکزی'>بانک مرکزی گفت: بانک‌ها باید به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت مرکزی'>بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد.

کلیدواژه: نرخ سود بانکی