تیتر ۲۰

آغاز به کار بازارها با نگاه به اتفاقات برجامی

سال ۱۳۹۹ سال بسیار سختی برای فعالان اقتصادی، دولت و عامه مردم بود. علاوه بر تحریم های بین المللی، شیوع بیماری کووید ۱۹ و اقدامات قرنطینه منجر به متضرر شدن بسیاری از کسب و کارها و حتی تعطیلی آنها گردید. تلفات جانی ناشی از این بیماری نیز کام مردم را بی...

کلیدواژه: برجام