تیتر ۲۰

تاثیر گرانی ارز بر مثبت‌ شدن تراز تجاری مناطق آزاد

مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد گفت: افزایش قیمت ارز در مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد تأثیر چندانی نداشته است.

کلیدواژه: