تیتر ۲۰

کمبود 4.5 میلیون مسکن در کشور/ انبوه‌سازان: بازار مسکن پدیده شوم دلالی ندارد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان 4.5 میلیون واحد کمبود در مسکن'>بازار مسکن کشور داریم،‌گفت: مسکن'>بازار مسکن دچار پدیده شوم دلالی نشده است.

کلیدواژه: مسکن