تیتر ۲۰

کرونا؛ مرگ 3 میلیون انسان/ واکسیناسیون؛ از افزایش مبتلایان در شیلی تا تعلیق واکسن در دانمارک

ژاپن در آستانه بازی های المپیک تابستانی قرار دارد و کمتر از یک درصد از شهروندان خود را واکسینه کرده است.

کلیدواژه: کرونا