تیتر ۲۰

یک خانوار شهری در سال ۹۸ برای خرید کفش و پوشاک چقدر هزینه می کرده است؟

ایسنا نوشت: بررسی متوسط هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که میزان هزینه یک خانوار شهری در کشور برای پوشاک و کفش ۴.۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داشته است.

کلیدواژه: سال ۹۸