تیتر ۲۰

برگشت اعتماد به بورس اراده عملیاتی همه قوا را می طلبد

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: برگشت اعتماد مردم به بورس اراده عملیاتی همه قوا را می طلبد.

کلیدواژه: بورس