تیتر ۲۰

ستاد کرونا: مردم می‌توانند با پرداخت هزینه زودتر واکسن کرونا دریافت کنند

به‌گفته سخنگوی ستاد کرونا، واکسیناسیون عمومی در ایران طبق برنامه انجام می‌شود اما اگر افرادی بخواهند زودتر واکسن بزنند، با پرداخت پول قادر به دریافت آن هستند.

کلیدواژه: واکسن کرونا کرونا