تیتر ۲۰

بیانیه بنیاد فرهنگی روایت فتح درباره مستند «آقا مرتضی»

بنیاد فرهنگی روایت فتح درباره حواشی پیش‌آمده پیرامون تولید و پخش مجموعه مستند «آقا مرتضی» بیانیه‌ای منتشر کرد.

کلیدواژه: