تیتر ۲۰

موافقت نوبخت برای کمک به تیم ملی فوتبال و فوتسال

رئیس فدراسیون فوتبال در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص حمایت از فوتبال'>تیم ملی فوتبال و فوتسال به بحث و تبادل نظر پرداخت.

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال فوتبال