تیتر ۲۰

پیکر قهرمان جهان به خاک سپرده شد

پیکر مرحوم فریدون قنبری ظهر امروز در کرمانشاه به خاک سپرده شد.

کلیدواژه: