تیتر ۲۰

بررسی وضعیت اعزام کاروان ایران به المپیک و تصویب هزینه‌های ریالی و ارزی

اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ضمن بررسی وضعیت کاروان اعزامی به توکیو، جدول هزینه‌های ارزی و ریالی کاروان برای اعزام را تصویب کردند.

کلیدواژه: