تیتر ۲۰

یادی از مهدی اخوان ثالث و دکلمه‌ای از او در رادیو

برنامه شماره ٢٨١ «با کاروان شعر و موسیقی» به پخش و معرفی قطعه «سبوی تشنه» با شعری از مهدی اخوان ثالث و اجرا و خوانندگی سالار عقیلی اختصاص دارد.

کلیدواژه: