تیتر ۲۰

ابوالفضل جلیلی، فیلمسازان را فراخواند

ابوالفضل جلیلی خبر داد که مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره سینمای ایران در «شانتیئی فرانسه» تا ۵ روز دیگر تمدید شده است.

کلیدواژه: