تیتر ۲۰

آتش کشیده شدن فروشگاه اپل در آمریکا (فیلم)

شهرها و ایالتهای مختلف آمریکا کماکان در اعتراض به قتل یک سیاه پوست در این کشور صحنه درگیری مردم با نیروهای امنیتی است و در برخی شهرها وضعیت اضطراری اعلام شده است.

کلیدواژه: آمریکا