تیتر ۲۰

فروشگاه‌های پورتلند آمریکا به آتش کشیده شد

شهر پورتلند در ایالت اورگن آمریکا شامگاه شنبه شاهد به آتش کشیدن فروشگاه‌ها به دست معترضانی بود که خشم خود را نسبت به خشونت و تبعیض پلیس علیه رنگین پوستان نشان دادند.

کلیدواژه: آمریکا