تیتر ۲۰

ادامه رایزنی‌های ایران و گروه ۱+۴ امروز در وین

رایزنی‌های هیأت‌های مذاکره‌کننده ایران و گروه ۱+۴ در وین امروز هم ادامه می‌یابد.

کلیدواژه: