تیتر ۲۰

آژانس غنی‌سازی ۶۰درصدی ایران را تایید کرده است

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: برابر گزارشی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در غروب روز شنبه منتشر شد، انجام غنی سازی تا ۶۰ درصد توسط ایران تایید شد.

کلیدواژه: