تیتر ۲۰

گزارش رسانه عربی از شایستگی فولاد برای غلبه بر الوحدات و خواب دفاعی نماینده اردن

یک رسانه عربی نوشت که نماینده ایران مقابل الوحدات اردن شایسته پیروزی بود و در نیمه نخست به رقیب خود موقعیتی برای گلزنی نداد.

کلیدواژه: