تیتر ۲۰

روایت لژیونر خانم فوتبال ایران از ممانعت داور بلژیکی از حضورش در میدان

لژیونر فوتبال کشورمان که به دلیل رعایت پوشش از حضور در یکی از مسابقات فوتبال بلژیک محروم شد گفت که در دیدارهای گذشته با چنین مشکلی مواجه نشده بود.

کلیدواژه: فوتبال