تیتر ۲۰

سایت کوره: مهاجم شارجه خط دفاع تراکتور را آزار داد

سایت عربی زبان «کوره» به تحلیل بازی تراکتور ایران و شارجه امارات در لیگ قهرمانان آسیا پرداخت.

کلیدواژه: