تیتر ۲۰

تیتر مشابه ۴ روزنامه قطری بعد از باخت الریان به پرسپولیس

بعد از باخت تیم فوتبال الریان به پرسپولیس ایران در لیگ قهرمانان آسیا، چهار روزنامه قطر تیتر مشابهی برای گزارش خود انتخاب کردند.

کلیدواژه: پرسپولیس