تیتر ۲۰

هدیه تولدی که وارد دروازه شد؛/ نامزد دی‌یونگ گلزن اصلی بارسا در فینال

روز گذشته تولد 23 سالگی میکی نامزد فرانکی دی‌یونگ بود و او از فرانکی یک هدیه بسیار خاص برای روز تولدش خواست که به آن رسید.

کلیدواژه: