تیتر ۲۰

افشین سلیمانپور درگذشت

مهر نوشت: افشین سلیمانپور هنرمند و بازیگر عرصه تئاتر شامگاه ۲۸ فروردین بر اثر ایست قلبی چشم از جهان فروبست.

کلیدواژه: