تیتر ۲۰

سامانۀ گمرکی جایگاهی در حد اتوماسیون اداری دارد

رییس کمیته نظارت کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: ۲ شرکت غیر تولیدی با اعضای هیئت مدیره تقریبا واحد در قالب ۲۵۰ اظهارنامۀ گمرکی تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل ترخیص کردند.

کلیدواژه: